LPG jako ekonomické palivo

Zkapalněný plyn pro pohon automobilů je v porovnání s benzínem, naftou a zemním plynem v současné době nejvýhodnější alternativou v oblasti pohonných hmot. Náklady na pohonné hmoty ve srovnání s benzinem klesají téměř na polovinu.

Vedle úspory za pohonné hmoty je další finanční výhodou u vozů s pohonem na LPG iosvobození od silniční daně pro firemní vozidla s alternativním pohonem.


Návratnost investice

Návratnost investice je přímo úměrná počtu ujetých kilometrů za rok.

Čím více vozidlo jezdí, tím rychleji se prostředky vložené do přestavby na alternativní pohon vrátí.

Například: při ceně přestavby 30 000,-Kč je návratnost u dvoulitrového motoru asi po ujetí 20 000-25 000 km. Do dalších úspor nákladů na provoz vozidla lze zahrnout i prodloužené servisní intervaly a delší životnost motoru.

Kontakt

LPG Servis - Revize Miroslav Pavelka
Kojetín42
Nový Jičín
74101

!!Montáž provádíme v
Novém Jičíně/Žilině!!
!!Objednávejte se prosím telefonicky nebo mailem,děkujeme!!
tel: 731 951 613 lpgcentrum@email.cz